Филтри

99 резултатa за МБАЛ-Добрич

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Мариана  Москова
Лекар
д-р Мариана Москова

Детска ендокринология и болести на обмяната

ДКЦ 2 - Русе  България

Д-р Наталия Николова
Лекар
Д-р Наталия Николова

Ревматология

МБАЛ - Добрич - Добрич  България

Д-р Косте Костойчиноски
Лекар
Д-р Косте Костойчиноски

Кардиология

МБАЛ Добрич - Добрич  България

д-р Златина Васкова
Лекар
д-р Златина Васкова

Акушерство и гинекология

МБАЛ - Добрич - Добрич  България

д-р Зюхал Касимова
Лекар
д-р Зюхал Касимова

Вътрешни болести

МБАЛ - Добрич - Добрич  България

д-р Ася  Райкова
Специализант
д-р Ася Райкова

Ендокринология и болести на обмяната

МБАЛ - Добрич - Добрич  България

...