Филтри

125 Резултати от търсене за МБАЛ-Ловеч

д-р Царина Цветанова Цанева
Лекар
д-р Царина Цветанова Цанева

Пневмология и фтизиатрия

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч

д-р Иво Петров Петракиев
Лекар
д-р Иво Петров Петракиев

Акушерство и гинекология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч

д-р Десислав Атанасов
Лекар
д-р Десислав Атанасов

Акушерство и гинекология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч

д-р Пресиян Василев
Лекар
д-р Пресиян Василев

Гастроентерология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч

д-р Мариана Цветанова Спасова
Лекар
д-р Мариана Цветанова Спасова

Очни болести / Офталмология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч

д-р Румяна Цанова
Лекар
д-р Румяна Цанова

Очни болести / Офталмология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч

д-р Едики Виджай
Лекар
д-р Едики Виджай

Образна диагностика

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч

1 2 3 4 5 ... 11