Филтри

206 резултатa за МВР

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
проф. Георги Чернев
Лекар
проф. Георги Чернев

Кожни и венерически болести

Медицински институт на МВР - София

д-р Деян  Тодоров
Лекар
д-р Деян Тодоров

Хирургия

МДЦ Медива - София

д-р Катя Казакова
Лекар
д-р Катя Казакова

Нервни болести / Неврология

Психотерапия, Доплерова сонография - Варна

д-р Ирина Юнгарева, дм
Лекар
д-р Ирина Юнгарева, дм

Кожни и венерически болести

Медицински институт на МВР - София

проф. Ботьо Ангелов, дм
Лекар
проф. Ботьо Ангелов, дм

Очни болести / Офталмология

Медицински институт на МВР - София

д-р Мая Христова Славчева
Лекар
д-р Мая Христова Славчева

Вътрешни болести

Медицински институт на МВР - София

д-р Цецка Томова Велчева
Лекар
д-р Цецка Томова Велчева

Нервни болести / Неврология

Медицински институт на МВР - София

д-р Димитър Георгиев Бояджиев
Лекар
д-р Димитър Георгиев Бояджиев

Хирургия

Медицински институт на МВР - София

д-р Георги Димитров Петров
Лекар
д-р Георги Димитров Петров

Вътрешни болести

Медицински институт на МВР - София

д-р Георги Андреев Христов
Лекар
д-р Георги Андреев Христов

Очни болести / Офталмология

Медицински институт на МВР - София

1 2 3 4 5 ... 18