Филтри

14 резултатa за МДОЗС

Лечебно заведение
Лечебно заведение
МДОЗС

Бургас

Лечебно заведение
Лечебно заведение
МДОЗС

Варна

Лечебно заведение
Лечебно заведение
МДОЗС

Шумен

д-р Николай Киселков
Лекар
д-р Николай Киселков

Хирургия

МДОЗС - Бургас  България

д-р Миглена Петрова
Лекар
д-р Миглена Петрова

Вътрешни болести

МДОЗС - Шумен  България

д-р Ярослава Маринчева
Лекар
д-р Ярослава Маринчева

Обща и клинична патология

МДОЗС - Бургас  България

д-р Евгени  Гяуров
Лекар
д-р Евгени Гяуров

Хирургия

МЦ Света София - Бургас  България

д-р Ивелин  Христов
Лекар
д-р Ивелин Христов

Ушно-носно-гърлени болести

Шумен - Шумен  България

Лечебно заведение
Лечебно заведение
ДКЦ І Бургас

Бургас

1 2