Филтри

86 резултатa за МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"

Лечебно заведение
Лечебно заведение
доц. Светлозар Стойков
Лекар
доц. Светлозар Стойков

Акушерство и гинекология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново

д-р Десислава Ванева Иванова
Лекар
д-р Десислава Ванева Иванова

Ендокринология и болести на обмяната

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново

д-р Олга Койнакова Пенева
Лекар
д-р Олга Койнакова Пенева

Вътрешни болести

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново

д-р Найме Мехмед Сирачка
Лекар
д-р Найме Мехмед Сирачка

Ендокринология и болести на обмяната

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново

д-р Диан Митев
Лекар
д-р Диан Митев

Образна диагностика

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново

д-р Милена  Рачева Узунова
Лекар
д-р Милена Рачева Узунова

Гастроентерология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново

д-р Любомир Боянов Илиев
Лекар
д-р Любомир Боянов Илиев

Ендокринология и болести на обмяната

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново

д-р Милена Георгиева
Лекар
д-р Милена Георгиева

Очни болести / Офталмология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново

д-р Екатерина Личева Папунова
Лекар
д-р Екатерина Личева Папунова

Нервни болести / Неврология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново

д-р Галина Димитрова Кайракова-Койнакова
Лекар
д-р Галина Димитрова Кайракова-Койнакова

Педиатрия

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново

д-р Дарина  Игнатова
Лекар
д-р Дарина Игнатова

Педиатрия

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново

1 2 3 4 5 ... 8