Филтри

88 резултатa за МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"

Лечебно заведение
Лечебно заведение
доц. Светлозар Стойков
Лекар
доц. Светлозар Стойков

Акушерство и гинекология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Димитър  Казаков, дм
Лекар
д-р Димитър Казаков, дм

Образна диагностика

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Десислава Ванева Иванова
Лекар
д-р Десислава Ванева Иванова

Ендокринология и болести на обмяната

МБАЛ Вита - София  България

д-р Мая Пирева
Лекар
д-р Мая Пирева

Ендокринология и болести на обмяната

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Даниела Василева Пурчева
Лекар
д-р Даниела Василева Пурчева

Кардиология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Олга Койнакова Пенева
Лекар
д-р Олга Койнакова Пенева

Вътрешни болести

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Ерол Максудов
Лекар
д-р Ерол Максудов

Акушерство и гинекология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

Д-р Даниела Савова Чергиланова
Лекар
Д-р Даниела Савова Чергиланова

Очни болести / Офталмология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Милена  Рачева Узунова
Лекар
д-р Милена Рачева Узунова

Гастроентерология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Любомир Боянов Илиев
Лекар
д-р Любомир Боянов Илиев

Ендокринология и болести на обмяната

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Дарина  Игнатова
Лекар
д-р Дарина Игнатова

Педиатрия

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

1 2 3 4 5 ... 8