Филтри

31 резултатa за МЦ "Искър"

Медицински център
Медицински център
МЦ Искър

София

Д-р Мариана  Мандажиева
Лекар
Д-р Мариана Мандажиева

Клинична алергология

МЦ Искър - София  България

Д-р Николай  Поройлиев
Лекар
Д-р Николай Поройлиев

Кардиология

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - София  България

проф. Андрея Андреев
Лекар
проф. Андрея Андреев

Съдова хирургия

МЦ Искър - София  България

д-р Оля Вачкова Василева
Лекар
д-р Оля Вачкова Василева

Кардиология

МЦ Искър - София  България

д-р Любен Попов
Лекар
д-р Любен Попов

Ушно-носно-гърлени болести

МЦ Искър - София  България

д-р Паола Абаджиева
Лекар
Експерт
Експерт
Велина Христова

МЦ Искър - София  България