Филтри

8 резултатa за МЦ 1 Асеновград

Д-р Христина  Пъжева
Лекар
Д-р Христина Пъжева

Общопрактикуващ лекар

МЦ І Асеновград ЕООД - Асеновград  България

д-р Александър  Отонов
Лекар
д-р Александър Отонов

Акушерство и гинекология

МЦ І Асеновград ЕООД - Асеновград  България

д-р Величка Донева
Лекар
д-р Величка Донева

Вътрешни болести

МЦ І Асеновград ЕООД - Асеновград  България

д-р Петър Аргиров
Лекар
д-р Петър Аргиров

Ортопедия и травматология

МЦ І Асеновград ЕООД - Асеновград  България

д-р Николай Йорданов
Лекар
д-р Николай Йорданов

Ушно-носно-гърлени болести

МБАЛ Св. Мина - Пловдив  България

Медицински център
Медицински център