Филтри

73 резултатa за Оксфорд

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Д-р Красимир  Краев
Лекар
Д-р Красимир Краев

Ревматология

УМБАЛ Каспела - Пловдив  България

проф. Цветалина  Танкова дмн
Лекар
проф. Цветалина Танкова дмн

Ендокринология и болести на обмяната

УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев - София  България

акад. проф.  д-р  Дроздстой Стоянов
Лекар
акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов

Психиатрия

Технологичен център за спешна медицина - Пловдив  България

доц. Деан Хрусафов, дм
Лекар
доц. Деан Хрусафов, дм

Психиатрия

УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, Втора психиатрична клиника - Варна  България

проф. Стоянка  Владева
Лекар
проф. Стоянка Владева

Ревматология

Тракийски университет - Стара Загора  България

Доц. Жасмина Михайлова Миланова дм
Лекар
Доц. Жасмина Михайлова Миланова дм

Медицинска онкология

-

проф. Асен  Дудов
Лекар
проф. Асен Дудов

Медицинска онкология

Онкологичен център - София  България

Експерт
Експерт
Лия Спасова

LIFESEXPERTS - .  Обединено кралство Великобритания

проф. Любима Деспотова-Толева, дм
Лекар
проф. Любима Деспотова-Толева, дм

Педиатрия

Медицински университет-Пловдив, катедра ЗМИЗОМ - Пловдив  България

...