Филтри

77 резултатa за Палиативни грижи

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Маргарита  Керемидчиева
Лекар
д-р Маргарита Керемидчиева

Вътрешни болести

КОЦ - Бургас - Бургас

Медицински център
Медицински център
Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Николинка Вътова
Лекар
д-р Николинка Вътова

Вътрешни болести

КОЦ Враца ЕООД - Враца

д-р Йордан Иванов Йорданов
Лекар
д-р Йордан Иванов Йорданов

Анестезиология и интензивно лечение

МБАЛ Плевен ВМА - Плевен

проф. Любима Деспотова-Толева, дм
Лекар
проф. Любима Деспотова-Толева, дм

Педиатрия

Медицински университет-Пловдив, катедра ЗМИЗОМ - Пловдив

Лечебно заведение
Лечебно заведение
1 2 3 4 5 ... 7