Филтри

140 резултатa за Панагюрище

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Уни Хоспитал

Панагюрище

Д-р Христо  Петров Чалъков
Лекар
Д-р Христо Петров Чалъков

Ендокринология и болести на обмяната

Уни Хоспитал-ООД - Панагюрище  България

Д-р Мария  Ранчева
Лекар
Д-р Мария Ранчева

Ендокринология и болести на обмяната

-

д-р Димитър Кирилов Лазаров
Лекар
д-р Димитър Кирилов Лазаров

Обща медицина

ТЦ"ЛЮЛИН ПЛАЗА" - София  България

маг.-фарм. Петя  Ефтимова
Фармацевт
Д-р Ивайло  Соколов
Лекар
Д-р Ивайло Соколов

Ревматология

УМБАЛ Св. Георги - База 1 Клиника по ревматология - Пловдив  България

д-р Александър Новоместски
Лекар
д-р Александър Новоместски

Педиатрия

Уни Хоспитал - Панагюрище  България

д-р Александър Кобаков
Лекар
д-р Александър Кобаков

Акушерство и гинекология

МБАЛ Св. София - София  България

Д-р Влатко Глигоров, дм
Лекар
Д-р Влатко Глигоров, дм

Акушерство и гинекология

-

д-р Танка Кърпарова
Лекар
д-р Танка Кърпарова

Гастроентерология

УМБАЛ "Еврохоспитал" - Пловдив  България

д-р Явор Николаев Дренски
Лекар
д-р Явор Николаев Дренски

Социална медицина и здравен мениджмънт

-

...