Филтри

100 резултатa за Поморие

Лечебно заведение
Лечебно заведение
МБАЛ - Поморие

Поморие

Дрогерия
Дрогерия
Далия

Поморие

Аптека
Аптека
Аптека
Аптека
Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Матей Иванов Попов
Лекар
д-р Матей Иванов Попов

Акушерство и гинекология

МБАЛ - Поморие - Поморие  България

д-р Нина Апостолова
Лекар
д-р Нина Апостолова

Педиатрия

МБАЛ - Поморие - Поморие  България

г-н Димитър Георгиев Атанасов
Медицински специалист
д-р Ирина Събинова
Лекар
д-р Ирина Събинова

Физикална и рехабилитационна медицина

БДПЛР Св. Георги Победоносец - Поморие - Поморие  България

д-р Даниела Лалева
Лекар
д-р Даниела Лалева

Нервни болести / Неврология

МБАЛ - Поморие - Поморие  България

д-р Цветомир Цветков
Лекар
д-р Цветомир Цветков

Хирургия

МБАЛ Д-р Маджуров - Бургас  България

Доц. Лилия Давидкова Демиревска, дм
Лекар
Доц. Лилия Давидкова Демиревска, дм

Кардиология

Военномедицинска академия - София  България

...