Първи преглед на дете при зъболекар
Медицински експерти
Обща дентална медицина
Стоматолог
Филтри

Категория

Специалност

Обща дентална медицина
 • Дентална клинична алергология
 • Дентална образна диагностика
 • Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
 • Детска дентална медицина
 • Обща дентална медицина
 • Оперативно зъболечение и ендодонтия
 • Орална хирургия
 • Ортодонтия
 • Протетична дентална медицина
 • Социална медицина и здравен мениджмънт
 • Социална медицина и обществено дентално здраве

Местоположение

Прием

Работни дни

Приемни часове

Услуги

 • Детска дентална медицина
 • Ендодотия
 • Естетична деnтална медицина
 • Естетична дентална медицина
 • Естетична детална медицина
 • Естетична детана медицина
 • Кариесолгия
 • Протетина денталн медицина
 • Протетична дентална медицина
 • Хирургия
 • ендодонтия
 • пародонтология

Тип профил

Пол

Институция

Език

0 Медицински експерти за преглед дете зъболекар