Филтри

24 резултатa за СБАЛДБ „Д-р Лисичкова

Лечебно заведение
Лечебно заведение
доц. Анелия Христова Буева, дм
Лекар
доц. Анелия Христова Буева, дм

Детска нефрология и хемодиализа

СБАЛДБ Д-р Лисичкова - Варна  България

д-р Анита Петкова
Лекар
д-р Анита Петкова

Детска пневмология и фтизиатрия

СБАЛДБ Д-р Лисичкова - Варна  България

д-р Валентина Герганова
Лекар
д-р Валентина Герганова

Педиатрия

СБАЛДБ Д-р Лисичкова - Варна  България

д-р Мартина  Гълъбова
Лекар
д-р Мартина Гълъбова

Клинична алергология

СБАЛДБ Д-р Лисичкова - Варна  България

д-р Цветелина Дончева
Лекар
д-р Цветелина Дончева

Педиатрия

СБАЛДБ Д-р Лисичкова - Варна  България

д-р Дина Добрева
Лекар
д-р Дина Добрева

Педиатрия

СБАЛДБ Д-р Лисичкова - Варна  България

д-р Огнян Демирев
Лекар
д-р Огнян Демирев

Педиатрия

СБАЛДБ Д-р Лисичкова - Варна  България

д-р Тонка Лисичкова
Лекар
д-р Тонка Лисичкова

Детска нефрология и хемодиализа

СБАЛДБ Д-р Лисичкова - Варна  България

д-р Виолета Александрова
Лекар
д-р Виолета Александрова

Педиатрия

ДКЦ Чайка - Варна - Варна  България

д-р Татяна Господинова
Лекар
д-р Татяна Господинова

Неонатология

СБАЛДБ Д-р Лисичкова - Варна  България

д-р Нели Димитрова
Лекар
д-р Нели Димитрова

Педиатрия

СБАЛДБ Д-р Лисичкова - Варна  България