Филтри

35 резултатa за СБАЛО-ЕАД

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Елмира  Павлова дм
Лекар
д-р Елмира Павлова дм

Кожни и венерически болести

МЦ Св. Пантелеймон - София  България

проф. Галя  Куртева
Лекар
проф. Галя Куртева

Медицинска онкология

УСБАЛ по Онкология ЕАД - София  България

проф. Антония Цоневска
Лекар
проф. Антония Цоневска

Нуклеарна медицина

Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център - София  България

д-р Красимир Катерински
Лекар
д-р Красимир Катерински

Образна диагностика

СБАЛОЗ - София град - София  България

д-р Олга Богданова
Лекар
д-р Олга Богданова

Обща и клинична патология

УМБАЛСМ Пирогов - София  България

д-р Ибрям  Ибрям
Лекар
д-р Ибрям Ибрям

Акушерство и гинекология

АГ център Димитров - София  България

д-р Лидия Иванова  Чавдарова-Иванова
Лекар
д-р Лидия Иванова Чавдарова-Иванова

Нуклеарна медицина

УСБАЛ по Онкология ЕАД - София  България

д-р Цветелина  Конджова
Лекар
д-р Цветелина Конджова

Вътрешни болести

КОЦ Враца ЕООД - Враца  България

проф. Здравка Валерианова
Лекар
проф. Здравка Валерианова

Медицинска онкология

СБАЛОЗ - София град - София  България

д-р Иван Василев Георгиев
Лекар
Петранка  Петрова Троянова дм
Лекар
Петранка Петрова Троянова дм

Кожни и венерически болести

-

1 2 3