Филтри

102 резултатa за СИМП

Медицински център
Медицински център
д-р Жени Петрова  Стоичкова
Лекар
д-р Жени Петрова Стоичкова

Педиатрия

ГПСИМП Baby Med ООД - Бургас  България

д-р Николина  Бошнакова
Лекар
д-р Николина Бошнакова

Ендокринология и болести на обмяната

СИМП-Силистра - Силистра  България

д-р Дойчин Илиев Дойчинов
Лекар
д-р Дойчин Илиев Дойчинов

Ендокринология и болести на обмяната

СИМП - АИПСМП /Старата Поликлиника/ - Шумен  България

д-р Таня Костадинова
Лекар
д-р Таня Костадинова

Ендокринология и болести на обмяната

МЦ Евита - Перник  България

д-р Мариана Вълчева
Лекар
д-р Мариана Вълчева

Епилептология

СИМП - Хасково  България

д-р Геновей Узунов
Лекар
д-р Геновей Узунов

Нервни болести / Неврология

УМБАЛ-Русе - Русе  България

д-р Светлана Маринова
Лекар
д-р Светлана Маринова

Детска нефрология и хемодиализа

МЦ Детски болести - София  България

д-р Георги Шуманов
Лекар
д-р Георги Шуманов

Нервни болести / Неврология

СИМП - Хасково  България

...