Филтри

65 резултатa за Самоков

Лечебно заведение
Лечебно заведение
МБАЛ Самоков

Самоков

д-р Христина Димитрова Наумова
Лекар
д-р Христина Димитрова Наумова

Очни болести / Офталмология

МБАЛ Самоков - Самоков  България

д-р Оксана Иванова Турлакова
Лекар
д-р Оксана Иванова Турлакова

Нервни болести / Неврология

МБАЛ Самоков - Самоков  България

д-р Любомир Славчов Павлов
Лекар
д-р Любомир Славчов Павлов

Педиатрия

МБАЛ Самоков - Самоков  България

д-р Мария Борисова Славова
Лекар
д-р Мария Борисова Славова

Очни болести / Офталмология

МБАЛ Самоков - Самоков  България

д-р Васил Георгиев Чешмеджиев
Лекар
д-р Васил Георгиев Чешмеджиев

Ушно-носно-гърлени болести

МБАЛ Самоков - Самоков  България

д-р Николай Павлов Христов
Лекар
д-р Николай Павлов Христов

Хирургия

МБАЛ Самоков - Самоков  България

д-р Севделина Сгуриева
Стоматолог
д-р Севделина Сгуриева

Обща дентална медицина

Самоков - Самоков  България

Доц. д-р Румяна Кузманова, дм
Лекар
Доц. д-р Румяна Кузманова, дм

Епилептология

МБАЛНП Свети Наум - София  България

д-р Радка Стефанова Куманова
Лекар
д-р Радка Стефанова Куманова

Педиатрия

МЦ Детско здраве - София  България

1 2 3 4 5 ... 6