Филтри

80 резултатa за Специализирана болница за активно лечение по детски болести

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Мариана  Москова
Лекар
д-р Мариана Москова

Детска ендокринология и болести на обмяната

ДКЦ 2 - Русе  България

д-р Адил Кадъм
Лекар
д-р Адил Кадъм

Педиатрия

“Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. д-р Иван Митев“ – София - София  България

д-р Борис  Георгиев Стоилов
Лекар
д-р Борис Георгиев Стоилов

Педиатрия

“Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. д-р Иван Митев“ – София - София  България

д-р Надежда Римпова
Лекар
д-р Надежда Римпова

Педиатрия

“Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. д-р Иван Митев“ – София - София  България

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Диана Влахова
Лекар
д-р Диана Влахова

Педиатрия

СБАЛ по детски болести - София  България

проф. Димитър Райков, дмн
Лекар
проф. Димитър Райков, дмн

Ортопедия и травматология

Медицински университет Варна - Варна  България

доц. Ралица Георгиева
Лекар
доц. Ралица Георгиева

Педиатрия

МЦ Детски болести - София  България

Д-р Йорданка  Читалова
Лекар
Д-р Йорданка Читалова

Детска гастроентерология

СБАЛ по детски болести - София  България

проф. д-р Татяна Червенякова, дмн
Лекар
проф. д-р Татяна Червенякова, дмн

Инфекциозни болести

СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Ив. Киров" - София  България

1 2 3 4 5 ... 7