Филтри

204 резултатa за Тракия-парк

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Болница Тракия - Парк

Стара Загора

д-р Галин Ганчев
Лекар
д-р Галин Ганчев

Хирургия

Болница Тракия - Парк - Стара Загора  България

доц. Петър Иванов Руев, дм
Лекар
доц. Петър Иванов Руев, дм

Ушно-носно-гърлени болести

Болница Тракия - Парк - Стара Загора  България

д-р Пламен Цанев
Лекар
д-р Пламен Цанев

Нервни болести / Неврология

Болница Тракия - Парк - Стара Загора  България

д-р Марлена  Панайотова
Лекар
д-р Марлена Панайотова

Педиатрия

Болница Тракия - Парк - Стара Загора  България

д-р Митко  Георгиев
Лекар
д-р Митко Георгиев

Ортопедия и травматология

Болница Тракия - Парк - Стара Загора  България

д-р Николай Назлъмов
Лекар
д-р Николай Назлъмов

Образна диагностика

Болница Тракия - Парк - Стара Загора  България

д-р Валентина Господинова Цанева
Лекар
д-р Валентина Господинова Цанева

Инфекциозни болести

Болница Тракия - Парк - Стара Загора  България

д-р Гергана Сарайлиева
Лекар
д-р Гергана Сарайлиева

Детска неврология

Болница Тракия - Парк - Стара Загора  България

Експерт
Експерт
Женет Петкова

Болница Тракия - Парк - Стара Загора  България

1 2 3 4 5 ... 17