Филтри

311 резултатa за Търговище

Лечебно заведение
Лечебно заведение
ДКЦ - Търговище

Търговище

Лечебно заведение
Лечебно заведение
МБАЛ - Търговище

Търговище

Аптека
Аптека
д-р Христо Христов
Лекар
д-р Христо Христов

Общопрактикуващ лекар

МБАЛ - Търговище - Търговище  България

д-р Ирина Скорчева
Лекар
д-р Ирина Скорчева

Акушерство и гинекология

МБАЛ - Търговище - Търговище  България

д-р Галина Георгиева Русева
Лекар
д-р Галина Георгиева Русева

Вътрешни болести

МБАЛ - Търговище - Търговище  България

д-р Людмила Панайотова
Лекар
д-р Людмила Панайотова

Гастроентерология

МБАЛ - Търговище - Търговище  България

д-р Ана Стефанова Жечева
Лекар
д-р Ана Стефанова Жечева

Педиатрия

МБАЛ - Търговище - Търговище  България

д-р Станка Радославова Железова
Лекар
д-р Станка Радославова Железова

Нервни болести / Неврология

МБАЛ - Търговище - Търговище  България

Д-р Борис Стойчев
Лекар
Д-р Борис Стойчев

Обща медицина

МБАЛ - Търговище - Търговище  България

д-р Васил Димитров Узунов
Лекар
д-р Васил Димитров Узунов

Психиатрия

МБАЛ - Търговище - Търговище  България

д-р Даниела Николова Василева
Лекар
д-р Даниела Николова Василева

Обща медицина

ДКЦ - Търговище - Търговище  България

1 2 3 4 5 ... 26