Филтри

366 резултатa за ✔ Търговище

Лечебно заведение
Лечебно заведение
ДКЦ - Търговище

Търговище

Лечебно заведение
Лечебно заведение
МБАЛ - Търговище

Търговище

Аптека
Аптека
д-р Христо Христов
Лекар
д-р Христо Христов

Общопрактикуващ лекар

МБАЛ - Търговище - Търговище  България

Д-р Габриела  Георгиева-Славчева
Лекар
Д-р Габриела Георгиева-Славчева

Ревматология

ДКЦ - Търговище - Търговище  България

Д-р Айдън Расимов Расимов, дм
Лекар
Д-р Айдън Расимов Расимов, дм

Гастроентерология

МБАЛ Търговище - Търговище  България

д-р Даниела Николова Василева
Лекар
д-р Даниела Николова Василева

Обща медицина

ДКЦ - Търговище - Търговище  България

Д-р Лиляна  Димитрова
Лекар
Д-р Лиляна Димитрова

Кожни и венерически болести

МБАЛ - Търговище - Търговище  България

Доц. Даниела  Попова дм
Лекар
Доц. Даниела Попова дм

Ендокринология и болести на обмяната

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - София  България

д-р Ирина Скорчева
Лекар
д-р Ирина Скорчева

Акушерство и гинекология

МБАЛ - Търговище - Търговище  България

...