Филтри

79 резултатa за ✔ УМБАЛ "Св. Марина" - Плевен

д-р Мая   Балабанова
Лекар
д-р Мая Балабанова

Хирургия

УМБАЛ Св. Марина - Плевен - Плевен  България

д-р Саня Любенов
Лекар
д-р Саня Любенов

Акушерство и гинекология

УМБАЛ Света Марина-Плевен - Плевен  България

Д-р Гергана Георгиева Георгиева
Лекар
Д-р Гергана Георгиева Георгиева

Образна диагностика

-

д-р Елица Петрова
Лекар
д-р Елица Петрова

Обща и клинична патология

-

Д-р Хюлия Ерджанова Ферадова, дм
Лекар
Д-р Хюлия Ерджанова Ферадова, дм

Хирургия

УМБАЛ "Св. Марина" - Плевен - Плевен  България

проф. Вилиян Платиканов, дм
Лекар
проф. Вилиян Платиканов, дм

Анестезиология и интензивно лечение

УМБАЛ Св. Марина - Варна - Варна  България

Експерт
Експерт
Диана Крумова Миронова

УМБАЛ Св. Марина Плевен - Плевен  България

...