Филтри

364 резултатa за УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен

д-р Мая   Балабанова
Лекар
д-р Мая Балабанова

Хирургия

УМБАЛ Св. Марина - Плевен - Плевен  България

доц. Мая Дановска
Лекар
доц. Мая Дановска

Нервни болести / Неврология

ДКЦ - Плевен - Плевен  България

доц. Сергей Димитров Илиев, дм
Лекар
доц. Сергей Димитров Илиев, дм

Хирургия

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен  България

д-р Вася  Георгиева
Лекар
д-р Вася Георгиева

Акушерство и гинекология

ДКЦ - Плевен - Плевен  България

д-р Елица  Гьокова
Лекар
д-р Елица Гьокова

Акушерство и гинекология

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен  България

д-р Петко Стефановски
Лекар
д-р Петко Стефановски

Анестезиология и интензивно лечение

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен  България

доц. Радка Гайдарова, дм
Лекар
доц. Радка Гайдарова, дм

Психиатрия

Лекарски кабинет - Плевен  България

д-р Найме Мехмед Сирачка
Лекар
д-р Найме Мехмед Сирачка

Ендокринология и болести на обмяната

ДКЦ “Д-р Стефан Черкезов АД” - Велико Търново  България

доц. Катя Николова Тодорова, дм
Лекар
доц. Катя Николова Тодорова, дм

Ендокринология и болести на обмяната

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен  България

д-р Десислава Маринова
Лекар
д-р Десислава Маринова

Нервни болести / Неврология

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен  България

1 2 3 4 5 ... 31