Филтри

401 резултатa за ✔ УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив

Д-р Борис Стоилов
Лекар
Д-р Борис Стоилов

Акушерство и гинекология

Център по Майчино-Фетална Медицина-Пловдив - Пловдив  България

д-р Спаска Начева
Лекар
д-р Спаска Начева

Ендокринология и болести на обмяната

УМБАЛ " Свети Георги" гр. Пловдив - Пловдив  България

д-р Сава Валентинов Петров, дм
Лекар
д-р Сава Валентинов Петров, дм

Ендокринология и болести на обмяната

УМБАЛ Св. Георги - База 1 - Пловдив  България

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Красимир  Джинсов
Лекар
д-р Красимир Джинсов

Кардиология

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив  България

Проф. Иван  Дечев дм
Лекар
Проф. Иван Дечев дм

Урология

УМБАЛ Св. Георги - База 2 - Пловдив  България

Д-р Любомир  Георгиев Червенков, дм
Лекар
Д-р Любомир Георгиев Червенков, дм

Образна диагностика

УМБАЛ Каспела - Пловдив  България

Доц. Веселин Попов, дм
Лекар
Доц. Веселин Попов, дм

Лъчелечение

УМБАЛ Св. Георги - База 1 - Пловдив  България

Д-р Димитър  Калинов
Специализант
д-р Антоанета Гюрова
Лекар
д-р Антоанета Гюрова

Кожни и венерически болести

-

...