Филтри

33 резултатa за УМБАЛ „проф. д-р Ст. Киркович

д-р Камелия Димитрова Кръстева
Лекар
д-р Камелия Димитрова Кръстева

Кардиология

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора  България

д-р Виолета Дукова
Лекар
д-р Виолета Дукова

Нефрология

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора  България

д-р Кирилка Тодорова Иванова
Лекар
д-р Кирилка Тодорова Иванова

Нервни болести / Неврология

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора  България

Д-р Цветелин Колев Райковски
Лекар
Д-р Цветелин Колев Райковски

Ушно-носно-гърлени болести

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора  България

д-р Бистра Стефанова Костадинова
Лекар
д-р Бистра Стефанова Костадинова

Пневмология и фтизиатрия

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора  България

д-р Петко Димитров Илчев
Лекар
д-р Петко Димитров Илчев

Кардиология

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора  България

д-р Дамян Георгиев Арабаджиев
Лекар
д-р Дамян Георгиев Арабаджиев

Пневмология и фтизиатрия

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора  България

д-р Виктория Куртинова
Лекар
д-р Виктория Куртинова

Други мед. специалности

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора  България

д-р Пертанка Илиева Чакърова
Лекар
д-р Пертанка Илиева Чакърова

Детска клинична хематология и онкология

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора  България

д-р Мария Иванова Панайотова
Лекар
д-р Мария Иванова Панайотова

Ендокринология и болести на обмяната

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора  България

д-р Георги Ангелов Минков
Лекар
д-р Георги Ангелов Минков

Хирургия

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора  България

д-р Дима Златкова Златева
Лекар
д-р Дима Златкова Златева

Педиатрия

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора  България

1 2 3