Филтри

304 резултатa за ✔ УМБАЛ-Русе

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
доц. Георги Ганчев Хубчев
Лекар
доц. Георги Ганчев Хубчев

Акушерство и гинекология

УМБАЛ-Русе - Русе  България

доц. Нели Стефанова Петрова, дм
Лекар
доц. Нели Стефанова Петрова, дм

Нервни болести / Неврология

УМБАЛ-Русе - Русе  България

д-р Галина Аръшева
Лекар
д-р Галина Аръшева

Акушерство и гинекология

УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ ООД - Русе  България

Д-р Лиляна Тончева Стоянова
Лекар
Д-р Лиляна Тончева Стоянова

Вътрешни болести

УМБАЛ-Русе - Русе  България

Д-р Пенка  Каменова
Лекар
Д-р Пенка Каменова

Кардиология

УМБАЛ-Русе - Русе  България

д-р Ирена Петрова
Лекар
д-р Ирена Петрова

Ендокринология и болести на обмяната

УМБАЛ-Русе - Русе  България

Д-р Танжу Панджар
Лекар
Д-р Танжу Панджар

Хирургия

УМБАЛ-Русе - Русе  България

доц. Свилен Досев
Лекар
доц. Свилен Досев

Педиатрия

УМБАЛ-Русе - Русе  България

д-р Венислав Кюмюрджийски
Лекар
д-р Венислав Кюмюрджийски

Нервни болести / Неврология

ДКЦ 2 - Русе  България

д-р Янка Добрева
Лекар
д-р Янка Добрева

Вътрешни болести

УМБАЛ-Русе - Русе  България

...