Филтри

210 резултатa за Факултет по обществено здраве

доц. Пламен  Попиванов дм
Лекар
доц. Пламен Попиванов дм

Ендокринология и болести на обмяната

Факултет по обществено здраве - МУ София - София

проф. Тихомира Златанова
Лекар
проф. Тихомира Златанова

Обща медицина

Факултет по обществено здраве - МУ София - София

проф. Мария  Орбецова дм
Лекар
проф. Мария Орбецова дм

Ендокринология и болести на обмяната

УМБАЛ Св. Георги - База 1 - Пловдив

доц. Даниела Грозева
Лекар
доц. Даниела Грозева

Кожни и венерически болести

- Русе

д-р Елеонора Христова
Специализант
д-р Елеонора Христова

Социална медицина и здравен мениджмънт

-

д-р Иво Ватев
Лекар
д-р Иво Ватев

Обща медицина

-

1 2 3 4 5 ... 18