Филтри

868 резултатa за ✔ Фонд за лечение

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Експерт
Експерт
Петър Галев

CredoWeb - София  България

Проф. д-р Яна   Симова , дм
Лекар
Проф. д-р Яна Симова , дм

Кардиология

УМБАЛ Сърце и Мозък - Плевен  България

Медицински център
Медицински център
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Медицински център
Медицински център
доц. д-р Елис  Исмаил дмн
Лекар
доц. д-р Елис Исмаил дмн

Акушерство и гинекология

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА - Варна  България

Медицински център
Медицински център
доц. Златица Георгиева Петрова, дм
Лекар
доц. Златица Георгиева Петрова, дм

Анестезиология и интензивни грижи

-

Доц. Боян Атанасов
Лекар
Доц. Боян Атанасов

Урология

УМБАЛ Св. Марина - Плевен - Плевен  България

д-р Тони Давидовски
Лекар
д-р Тони Давидовски

Кардиология

-

...