Филтри

39 резултатa за ЦСМП-Плевен

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Ива Чолакова
Лекар
д-р Ива Чолакова

Педиатрия

ЦСМП - Плевен - Плевен  България

Цветослав Свиленски
Медицински специалист
Цветослав Свиленски

Специалност различна от изброените

ЦСМП - Плевен - Плевен  България

Д-р Ваня Кирилова Иванова-Тоткова
Лекар
Д-р Ваня Кирилова Иванова-Тоткова

Спешна медицина

ЦСМП-Плевен ФСМП Червен Бряг - Червен бряг  България

д-р Мая Пенчева
Лекар
д-р Мая Пенчева

ЦСМП - Плевен - Плевен  България

Д-р Камелия  Косева
Лекар
Д-р Камелия Косева

Кардиология

ДКЦ 1 - Плевен  България

д-р Антоанета Славкова
Лекар
д-р Антоанета Славкова

Ендокринология и болести на обмяната

ЦСМП - Плевен - Плевен  България

д-р Румяна Петкова Цанева
Лекар
д-р Румяна Петкова Цанева

Педиатрия

МБАЛ - Луковит - Луковит  България

д-р Валери Цветков
Лекар
д-р Валери Цветков

Вътрешни болести

ЦСМП - Плевен - Плевен  България

г-жа Снежана Богданова
Медицински специалист
г-жа Снежана Богданова

Специалност различна от изброените

ЦСМП - Плевен - Плевен  България

д-р Александър Ангелов Тодоров
Лекар
д-р Александър Ангелов Тодоров

Психиатрия

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен  България

д-р Здравко  Парашкевов
Лекар
д-р Здравко Парашкевов

Обща медицина

ЦСМП - Плевен - Плевен  България

1 2 3 4