Филтри

526 резултатa за ✔ австрия

Гл. ас. д-р Магдалена  Баймакова дм
Лекар
Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова дм

Инфекциозни болести

Военномедицинска академия - София  България

Проф. Асен  Гудев дм
Лекар
Проф. Асен Гудев дм

Кардиология

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - София  България

Д-р Юлия Тодорова
Лекар
Д-р Юлия Тодорова

Ушно-носно-гърлени болести

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен  България

Проф. Пламен  Кинов дмн
Лекар
Проф. Пламен Кинов дмн

Ортопедия и травматология

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - София  България

д-р Боян Боянов Христов, дм
Лекар
д-р Боян Боянов Христов, дм

Ортопедия и травматология

УСБАЛО Проф. Бойчо Бойчев - София  България

Медицински център
Медицински център
доц. Красимира Христова
Лекар
доц. Красимира Христова

Кардиология

МЦ за специализирана медицинска помощ – НКБ - София  България

Проф. Здравко  Каменов дмн
Лекар
Проф. Здравко Каменов дмн

Ендокринология и болести на обмяната

УМБАЛ Александровска - София  България

Д-р Любомир  Георгиев Червенков, дм
Лекар
Д-р Любомир Георгиев Червенков, дм

Образна диагностика

УМБАЛ Каспела - Пловдив  България

проф. Димитър Райков, дмн
Лекар
проф. Димитър Райков, дмн

Ортопедия и травматология

Медицински университет Варна - Варна  България

д-р Павел Георгиев, дм
Лекар
д-р Павел Георгиев, дм

Ортопедия и травматология

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - София  България

...