Филтри

135 резултатa за ✔ библиотека

Гл. ас. д-р Магдалена  Баймакова дм
Лекар
Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова дм

Инфекциозни болести

Военномедицинска академия - София  България

д-р Мира Емилова Боянова
Лекар
д-р Мира Емилова Боянова

Ендокринология и болести на обмяната

-

д-р Димитър Пашкулев
Лекар
д-р Димитър Пашкулев

Вътрешни болести

Д-р Димитър Пашкулев - София  България

Експерт
Експерт
г-н Николай Черноземски

Международна изследователска фондация Хасуми-България - София  България

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Експерт
Експерт
проф. Галина Чанева, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

...