болница "Свети Наум"
Всички
Филтри

Категория

Местоположение

Работни дни

Приемни часове

Прием

36 Резултати от търсене за болница "Свети Наум"

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Медицински център
Медицински център
проф. Иван Миланов, дмн
Лекар
проф. Иван Миланов, дмн

Нервни болести / Неврология

МБАЛНП Свети Наум - София

доц. Пенчо Колев, дм
Лекар
доц. Пенчо Колев, дм

Епилептология

МБАЛНП Свети Наум - София

д-р Ксения Кметска
Лекар
д-р Ксения Кметска

Нервни болести / Неврология

МБАЛНП Свети Наум - София

д-р Даниела Георгиева Димова
Лекар
д-р Даниела Георгиева Димова

Епилептология

МБАЛНП Свети Наум - София

д-р Румяна Кузманова
Лекар
д-р Румяна Кузманова

Епилептология

МБАЛНП Свети Наум - София

Вера Наумова
Медицински специалист
Вера Наумова

Кинезитерапия

Рехабилитационен център "Свети Наум" - София

д-р Емил Милушев
Лекар
д-р Емил Милушев

Нервни болести / Неврология

МБАЛНП Свети Наум - София

1 2 3