Филтри

37 Резултати от търсене за болница "Свети Наум"

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Медицински център
Медицински център
проф. Иван Миланов, дмн
Лекар
проф. Иван Миланов, дмн

Нервни болести / Неврология

МБАЛНП Свети Наум - София

доц. Пенчо Колев, дм
Лекар
доц. Пенчо Колев, дм

Епилептология

МБАЛНП Свети Наум - София

д-р Ксения Кметска
Лекар
д-р Ксения Кметска

Нервни болести / Неврология

МБАЛНП Свети Наум - София

д-р Даниела Георгиева Димова
Лекар
д-р Даниела Георгиева Димова

Епилептология

МБАЛНП Свети Наум - София

д-р Румяна Кузманова
Лекар
д-р Румяна Кузманова

Епилептология

МБАЛНП Свети Наум - София

Вера Наумова
Медицински специалист
Вера Наумова

Кинезитерапия

Рехабилитационен център "Свети Наум" - София

д-р Емил Милушев
Лекар
д-р Емил Милушев

Нервни болести / Неврология

МБАЛНП Свети Наум - София

1 2 3 4