Филтри

51 Резултати от търсене за болница Селена

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Медицински център
Медицински център
МЦ "Селена-Л"

Стара Загора

д-р Жорж  Пелев
Лекар
д-р Жорж Пелев

Акушерство и гинекология

АГ Кабинет - Пловдив

д-р Ангел Ставрев
Лекар
д-р Ангел Ставрев

Акушерство и гинекология

СБАЛАГ "Селена" - Пловдив

д-р Здравко Минев
Лекар
д-р Здравко Минев

Акушерство и гинекология

УСБАЛАГ "Селена" - Пловдив

проф. Благовест  Пехливанов, дмн
Лекар
проф. Благовест Пехливанов, дмн

Акушерство и гинекология

СБАЛАГ "Селена" - Пловдив

чл.-кор. Спас Спасов
Лекар
чл.-кор. Спас Спасов

Специалност различна от изброените

СБАЛАГ "Селена" - Пловдив

д-р Снежана Топалова
Лекар
д-р Снежана Топалова

Акушерство и гинекология

СБАЛАГ "Селена" - Пловдив

д-р Ангел Ангелов
Лекар
д-р Ангел Ангелов

Акушерство и гинекология

МЦ Фи Хелт - Пловдив

д-р Михаил Георгиев Бачуров
Лекар
д-р Михаил Георгиев Бачуров

Акушерство и гинекология

СБАЛАГ "Селена" - Пловдив

д-р Спас   Патишанов
Лекар
д-р Спас Патишанов

Акушерство и гинекология

УМБАЛ "Пълмед" - Пловдив

1 2 3 4 5