Филтри

57 резултатa за ерготерапия

Атанас  Пешкиров
Медицински специалист
Атанас Пешкиров

Физикална и рехабилитационна медицина

МБАЛ Централ Хоспитал - Пловдив  България

Доц. Тони Дончев
Лекар
Доц. Тони Дончев

Психиатрия

Медицински Център Интермедика - София  България

проф. Иван Топузов, дм
Лекар
проф. Иван Топузов, дм

Спортна медицина

-

Експерт
Експерт
ас. Елена Желева

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
доц. Давид Кънчев

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
проф. Ивет Колева, дмн

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Антон Господинов Койчев
Лекар
Експерт
Експерт
доц. Ванина Михайлова, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България