Филтри

272 резултатa за канада

Компания
Компания
Merck Bulgaria

София

д-р Огнян Трингов
Лекар
д-р Огнян Трингов

Вътрешни болести

ИППМП д-р Огнян Трингов - Стара Загора  България

д-р Росица Иванова
Лекар
д-р Росица Иванова

Клинична лаборатория

МБАЛ Св. Пантелеймон - Пловдив  България

доц. Борислав Герасимов, дм
Лекар
доц. Борислав Герасимов, дм

Нервни болести / Неврология

УМБАЛ Софиямед - София  България

Добри Хазърбасанов, д.м.
Лекар
Добри Хазърбасанов, д.м.

Кардиология

УМБАЛ Софиямед - София  България

проф. Димитър Райков, дмн
Лекар
проф. Димитър Райков, дмн

Ортопедия и травматология

Медицински университет Варна - Варна  България

проф. Мария Иванова, дмн
Лекар
проф. Мария Иванова, дмн

Клинична лаборатория

-

д-р Тони Давидовски
Лекар
д-р Тони Давидовски

Кардиология

-

...