Филтри

310 резултатa за ✔ катастрофа

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Безсъние
ТЕМА
гл. ас. Людмила Нейкова
Лекар
гл. ас. Людмила Нейкова

Клинична токсикология

-

Лечебно заведение
Лечебно заведение
РЗИ - Плевен

Плевен

д-р Диана Цакова
Лекар
д-р Диана Цакова

Нервни болести / Неврология

Военномедицинска академия - София  България

Експерт
Експерт
доц. Вили Захариев, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

...