Филтри

117 резултатa за кинезитерапевти

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Медицински център
Медицински център
Кинезитерапевт и рeхабилитатор Ралица Радева
Медицински специалист
Кинезитерапевт и рeхабилитатор Ралица Радева

Медицинска физкултура

ДКЦ I - Св. Клементина - Варна  България

чл.-кор. Атанас Георгиев Джемперлиев
Медицински специалист
чл.-кор. Атанас Георгиев Джемперлиев

Медицинска физкултура

АВЕ Масажен и козметичен център Стара Загора - Стара Загора  България

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Атанас  Пешкиров
Медицински специалист
Атанас Пешкиров

Физикална и рехабилитационна медицина

МБАЛ Централ Хоспитал - Пловдив  България

д-р Любен Чолаков
Медицински специалист
д-р Любен Чолаков

Физикална и рехабилитационна медицина

-

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Весела Руменова Димитрова
Медицински специалист
Весела Руменова Димитрова

Кинезитерапия

Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация - София  България

Камен Горненски
Медицински специалист
Камен Горненски

Физикална и рехабилитационна медицина

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - София  България

д-р Петър Петров
Медицински специалист
д-р Петър Петров

Физикална и рехабилитационна медицина

МБАЛ Св. София - София  България

1 2 3 4 5 ... 10