Филтри

39 резултатa за кинезитерапията

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Весела Руменова Димитрова
Медицински специалист
Весела Руменова Димитрова

Кинезитерапия

Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация - София  България

Експерт
Експерт
ас. Надя Манова

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
ас. Елена Желева

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
доц. Стефан Янев, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
доц. Ванина Михайлова, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
доц. Йоаннис Папатанасиу, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Медицински център
Медицински център
1 2 3 4