Филтри

239 резултатa за медицинска експертиза

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Юлия Евтимова
Лекар
д-р Юлия Евтимова

Кардиология

ДКЦ Чайка - Варна - Варна  България

Лечебно заведение
Лечебно заведение
гл. ас. д-р Аделина Джорджанова, дм
Лекар
гл. ас. д-р Аделина Джорджанова, дм

Психиатрия

УМБАЛ Св. Марина - Варна ; Първа психиатрична клиника - Варна  България

д-р Мима Христова
Лекар
д-р Мима Христова

Очни болести / Офталмология

ДКЦ 1 - Сливен  България

д-р Георги  Симеонов Алексиев
Лекар
Лечебно заведение
Лечебно заведение
РЗИ - Плевен

Плевен

д-р Красимир Динков
Лекар
д-р Красимир Динков

Ортопедия и травматология

ДКЦ Чайка - Варна - Варна  България

1 2 3 4 5 ... 20