Филтри

21 резултатa за медкрос

Медицински център
Медицински център
МЦ Медкрос

София

д-р Панчо Будинов Панчев
Лекар
д-р Панчо Будинов Панчев

Урология

МЦ Медкрос - София  България

д-р Иванка Щърбанова
Лекар
д-р Иванка Щърбанова

Акушерство и гинекология

МЦ Медкрос - София  България

г-ца Виктория Калудова
Медицински специалист
г-ца Виктория Калудова

Кинезитерапия

МЦ Медкрос - София  България

г-жа Ренета Цонкова  Цолова
Лекар
г-жа Ренета Цонкова Цолова

Ушно-носно-гърлени болести

МЦ Доверие" - София  България

д-р Анелия Барбова
Лекар
д-р Анелия Барбова

Акушерство и гинекология

МЦ Медкрос - София  България

д-р Кристиана Кръстева
Лекар
д-р Кристиана Кръстева

Вътрешни болести

МЦ Медкрос - София  България

д-р Петя Петкова
Лекар
д-р Петя Петкова

Вътрешни болести

МЦ Медкрос - София  България

д-р Светлана Бумбарова
Лекар
д-р Светлана Бумбарова

Очни болести / Офталмология

МЦ Медкрос - София  България

д-р Давит Гивиевич Хунашвили
Лекар
д-р Давит Гивиевич Хунашвили

Ушно-носно-гърлени болести

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - София  България

д-р Марияна Иванова
Лекар
д-р Марияна Иванова

Ендокринология и болести на обмяната

МЦ Медкрос - София  България

д-р Деян И. Соколов
Лекар
д-р Деян И. Соколов

Ортопедия и травматология

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - София  България