Филтри

25 резултатa за мениджмънт на фармацията

проф. Тодор Черкезов, дм
Лекар
проф. Тодор Черкезов, дм

Кожни и венерически болести

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски - Кърджали  България

гл. ас. Милена Владимирова
Помощник фармацевт
гл. ас. Милена Владимирова

Фармация

НЦОЗА - София  България

маг.-фарм. Ангелина  Славова
Фармацевт
Експерт
Експерт
гл. ас. Елиа Георгиева, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
доц. Ванина Михайлова, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
доц. Арсени Арсениев, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
д-р Николай Христов, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
проф. Анжелика Велкова, дмн

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
доц. Лидия Георгиева, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
проф. Галина Чанева, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

1 2 3