Филтри

185 резултатa за научноизследователски

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
КОЦ - Бургас

Бургас

проф. Стефан Костянев, дмн
Лекар
проф. Стефан Костянев, дмн

Патофизиология

-

гл. ас. Милена Сандева, дм
Медицински специалист
гл. ас. Милена Сандева, дм

Обществено здравеопазване

-

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Борис  Кузманов дм
Лекар
д-р Борис Кузманов дм

Акушерство и гинекология

-

ст. пр. Елена Михайлова
Медицински специалист
ст. пр. Елена Михайлова

Специалност различна от изброените

-

ст. ас. Иванка Кирилова Димитрова
Медицински специалист
ст. ас. Иванка Кирилова Димитрова

Специалност различна от изброените

-

проф. Майда Тихолова, дм
Лекар
проф. Майда Тихолова, дм

Инфекциозни болести

Катедра по инфекциозни болести към МУ София - София

ст. ас. Софка Ляшева-Кутрянска
Медицински специалист
ст. ас. Софка Ляшева-Кутрянска

Обществено здравеопазване

-

1 2 3 4 5 ... 16