Филтри

19 резултатa за неврорехабилитация

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Акад. проф. д-р Иван  Миланов дмн
Лекар
Акад. проф. д-р Иван Миланов дмн

Нервни болести / Неврология

МБАЛНП Свети Наум - София  България

д-р Пламен Желев
Лекар
д-р Пламен Желев

Нервни болести / Неврология

-

Експерт
Експерт
проф. Ивет Колева, дмн

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Десислава Богданова
Лекар
Десислава Богданова

Нервни болести / Неврология

МБАЛНП Свети Наум - София  България

Експерт
Експерт
ас. Елена Желева

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България