Филтри

211 резултатa за професионална отговорност

Експерт
Експерт
Петър Галев

CredoWeb - София

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Ивайло  Живков
Медицински специалист
д-р Ивайло Живков

Клинична психология

-

д-р Виолета Кръстева
Лекар
д-р Виолета Кръстева

Физикална и рехабилитационна медицина

Американска клиника за гръбначни заболявания - София

доц. Росица Вачева, дм
Лекар
доц. Росица Вачева, дм

Микробиология

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - София

Галя Донева
Медицински специалист
Галя Донева

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

-

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
1 2 3 4 5 ... 18