Филтри

46 резултатa за рефериране

Доц. Елена Мермеклиева
Лекар
Доц. Елена Мермеклиева

Очни болести / Офталмология

МЦ Офта-Невро - София  България

Медицински център
Медицински център
проф. Светослав Калевски, дмн
Лекар
проф. Светослав Калевски, дмн

Неврохирургия

МБАЛ Св. Анна - Варна  България

проф. Стоян Миланов
Лекар
проф. Стоян Миланов

УМБАЛСМ Пирогов - София  България

проф. Сорен Хайрабедян
Лекар
проф. Сорен Хайрабедян

Репродуктивна имунология

-

Експерт
Експерт
доц. Йоаннис Папатанасиу, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България