Филтри

269 резултатa за рехабилитатори

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Медицински център
Медицински център
Кинезитерапевт и рeхабилитатор Ралица Радева
Медицински специалист
Кинезитерапевт и рeхабилитатор Ралица Радева

Медицинска физкултура

ДКЦ I - Св. Клементина - Варна  България

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Медицински център
Медицински център
чл.-кор. Атанас Георгиев Джемперлиев
Медицински специалист
чл.-кор. Атанас Георгиев Джемперлиев

Медицинска физкултура

АВЕ Масажен и козметичен център Стара Загора - Стара Загора  България

Медицински център
Медицински център
Бойка Павлова
Медицински специалист
Бойка Павлова

Физикална и рехабилитационна медицина

Военномедицинска академия - София  България

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Стамен Николов
Медицински специалист
Стамен Николов

Кинезитерапия

-

...