Филтри

294 резултатa за транспортна

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Транспортна болница

Горна Оряховица

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Д-р Здравка Боева-Икономова
Лекар
Д-р Здравка Боева-Икономова

Общопрактикуващ лекар

НМ Транспортна болница - София  България

проф. Иван  Груев дм
Лекар
проф. Иван Груев дм

Кардиология

НМ Транспортна болница - София  България

д-р Мария  Гиритлиева
Лекар
д-р Мария Гиритлиева

Ушно-носно-гърлени болести

Многопрофилна транспортна болница Пловдив - Пловдив  България

проф. Тоньо Шмилев, дм
Лекар
проф. Тоньо Шмилев, дм

Педиатрия

МЦ Пловдимед - Пловдив  България

доц. Валентина Минчева, дм
Лекар
доц. Валентина Минчева, дм

Кардиология

НМ Транспортна болница - София  България

д-р Милен Минчев
Лекар
д-р Милен Минчев

Кардиология

Национална Многопрофилна Транспортна Болница - София  България

д-р Боянка Карабашева
Лекар
д-р Боянка Карабашева

Ушно-носно-гърлени болести

ДКЦ Чайка - Варна - Варна  България

д-р Нина  Аначкова
Лекар
д-р Нина Аначкова

Физикална и рехабилитационна медицина

НМ Транспортна болница - София  България

...