Филтри

149 резултатa за урологично отделение

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Христо Дамянов, дм
Лекар
д-р Васил Василев
Лекар
д-р Васил Василев

Урология

УМБАЛ Александровска - София  България

проф. Димитър Шишков
Лекар
проф. Димитър Шишков

Урология

УМБАЛ "Пловдив" - Пловдив  България

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Петър Петров
Лекар
д-р Петър Петров

Хирургия

Военна Болница - Сливен  България

д-р Васил Павлов
Лекар
д-р Васил Павлов

Урология

УМБАЛ "Пловдив" - Пловдив  България

проф. Илия Салтиров, дмн
Лекар
проф. Илия Салтиров, дмн

Урология

Клиника по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия - София  България

1 2 3 4 5 ... 13