Филтри

289 резултатa за човешки ресурси

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Експерт
Експерт
Ирена Танева

Фирма Ecopharm - София  България

Потребител
Потребител
Потребител
Потребител
доц. Галина  Петрова
Медицински специалист
доц. Галина  Петрова

Социална медицина и здравен мениджмънт

-

доц. Златица Георгиева Петрова, дм
Лекар
доц. Златица Георгиева Петрова, дм

Анестезиология и интензивни грижи

-

Експерт
Експерт
ДЕНИС ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ

Фондация "Свети Рафаил" - София  България

д-р Стоян  Калоянов
Лекар
д-р Стоян Калоянов

Ушно-носно-гърлени болести

МЦ Младост - Варна  България

Експерт
Експерт
Милена Георгиева

„Аюрлайфгруп” ЕООД -  България

Организация
Организация
БЧК - Стара Загора

Стара Загора

Експерт
Експерт
г-жа Димитрина Петрова

Живея Безлатен Център - Варна  България

Експерт
Експерт
Антония Георгиева

МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" - Казанлък  България

...