Филтри

30 резултатa за „Медикус алфа”

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Медикус Алфа

Пловдив

Мариела Даскалова
Лекар
Мариела Даскалова

Анатомия

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив  България

Доц. Маджид  Кадим
Лекар
Доц. Маджид Кадим

Урология

Медикус Алфа - Пловдив  България

проф. Людмил Пейчев
Лекар
проф. Людмил Пейчев

Медикус Алфа - Пловдив  България

д-р Йордан Стайков
Лекар
д-р Йордан Стайков

Хирургия

УМБАЛ "Пловдив" - Пловдив  България

д-р Константин Цочев
Лекар
д-р Константин Цочев

Урология

ДКЦ 1 Пловдив - Пловдив  България

д-р Димитър Георгиев
Лекар
д-р Димитър Георгиев

Ортопедия и травматология

Медикус Алфа - Пловдив  България

д-р Мария Митева
Лекар
д-р Мария Митева

Ендокринология и болести на обмяната

УМБАЛ Св. Георги - База 1 - Пловдив  България

Анахид Торосян, дм
Лекар
Анахид Торосян, дм

Пневмология и фтизиатрия

УМБАЛ Св. Георги - База 2 - Пловдив  България

Д-р Димитрина Стоянова
Лекар
Д-р Димитрина Стоянова

Пневмология и фтизиатрия

-

д-р Лидия  Предарска
Лекар
д-р Лидия Предарска

Вътрешни болести

УМБАЛ Св. Георги - База 1 - Пловдив  България

д-р Васил Даскалов
Лекар
д-р Васил Даскалов

Акушерство и гинекология

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив  България