Вашето мнение за Дигитален колеж по диабет е важно!

Дигитален колеж по диабет е уникална възможност за лекарите в България да почерпят от опита на водещи наши диабетолози, както и да получат достъп до нови данни от конференции и проучвания. Нуждаем се от Вашата обратна връзка, за да насочим правилно фокуса в новите обучения, които ще публикуваме през 2020 г. Ще се радваме, ако отговорите на нашата кратка анкета!
Запознахте ли се вече с поне едно от обученията в колежа?
Удовлетворени ли сте от темите и качеството на тяхното поднасяне?
Лесно ли откривате новите материали в Дигитален колеж?
Полезни ли са научните резюмета, проучвания, представени под формата на Scientific Update в колежа?
Има ли теми, които искате да видите в Дигиталния колеж?
Бихте ли препоръчали Дигитален колеж по диабет на колеги?