Проучване Бехтерев


Ще сме Ви признателни, ако отделите по-малко от 5 минути, за да попълните тази анкета!

Целта на проучването е да набере информация за някои от основните и най-важни социални проблеми, с които се сблъскват хората с болестта на Бехтерев в процеса на своето лечение, рехабилитация и ежедневен живот. Подобна информация е изключително важна както за самото сдружение, така и за хората, създаващи и реализиращи здравни и социални политики в сферата на ревматичните заболявания.

Обобщение на резултатите ще бъдат изпратени до всички отговорни институции за реализиране на политики, отнасящи се към лечението и живота на хората с болест на Бехтерев в България.
Възраст
Пол
Местожителство/моля, посочете област
Образование
Имате ли постоянна работа? /през последната една година/
От колко време сте без работа /моля да отговорите на въпроса, ако на въпрос 5) сте отговорили с "не"/ *въпросът не е задължителен
На колко навършени години бяхте, когато за първи път се появиха при Вас симптомите (първите болки) на болестта на Бехтерев?
Какъв период от време измина между първите симптоми и поставянето на диагнозата „болест на Бехтерев”?
Имате ли експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК?
Какъв процент трайно намалена работоспособност Ви е присъдена?
Какви са причините да нямате експертно решение на ТЕЛК? (моля посочете) *въпросът не е задължителен
Имате ли промени в стойката на тялото и походката си в резултат на болестта на Бехтерев? *въпросът не е задължителен
В кои области на тялото изпитвате болки (имате проблеми) в резултат на болестта на Бехтерев?
През последните 6 месеца изпитвахте ли присъщите за болестта на Бехтерев физически болки? *
Как бихте оценили силата на физическата болка през последните шест месеца?
Поставена ли ви е изкуствена тазобедрена става? *
От колко години сте с изкуствена тазобедрена става? само ако отговора на въпрос 16) е "да" *въпросът не е задължителен
Вследствие на болестта на Бехтерев имате ли здравословни проблеми и с: може да посочите повече от един отговор *въпросът не е задължителен
Къде работи вашият лекуващ ревматолог? (моля посочете) *
В момента се лекувате с: * може да посочите повече от един верен отговор
Имате ли и други (освен болестта на Бехтерев) хронични заболявания? *въпросът не е задължителен
Използвате ли „допълнителни” лекарства (извън тези по здравна каса) и хранителни добавки за лечение и профилактика?
Какъв е средномесечният Ви разход за лекарства? *
Колко често посещавате специалист кинезитерапевт?
Практикувате ли лечебна физкултура в домашни условия?
Защо не практикувате редовно лечебна физкултура в домашни условия? само отговор на въпрос 25) е "не" *въпросът не е задължителен
Изпитвате ли затруднения в достъпа до публични места и градски транспорт в населеното място, където живеете, в резултат на архитектурни бариери? *въпросът не е задължителен
Изпитвате ли затруднения в достъпа до градски транспорт в населеното място, където живеете, в резултат на транспортни бариери?
Имате ли достъп до информация за помощни средства (например бастун, канадки, патерици и други), които могат да компенсират функционалните дефицити, породени от болестта на Бехтерев?
Смятате ли, че в България имате достъп до всички помощни средства, които са потребни за хора с болестта на Бехтерев?
Ходите ли на балнеолечение?
Какъв е средномесечният ви личен чист доход от всички източници на доходи през последните 6 месеца? *
От колко членове се състои Вашето домакинство?
В резултат на уврежданията, предизвикани от болестта на Бехтерев, налага ли се да получавате всеки ден помощ за извършване на присъщите за вас ежедневни дейности? *може да посочите повече от един верен отговор
Ако се нуждаете от такава помощ, вие я получавате от: * може да посочите повече от един верен отговор
Какъв е средномесечният доход на вашето домакинство, т.е. доходът на всички лица, с които живеете в един дом, независимо дали сте едно или повече семейства?
Пушите ли?